מערכת עיני החתול

מערכת עיני החתול

קבוצת חזן מספקת עיני חתול, שמטרתן היא להגביר את תשומת הלב של הנהג ולסייע לו בהכוונה בדרך חשוכה. מוצר זה נמצא בשול הדרך, בצמוד לנתיבי התנועה, לקראת מעברי חציה ובאזורים שונים הצריכים הבלטה. גלריית תמונות »